- Vypracování komplexní projektové dokumentace RD

- Zajištění autorského dozoru

- Zajištění stavebního dozoru

- Zajištění odborného vedení stavby stavbyvedoucím, při provádění stavby svépomocí (dle §160, odst.2b, zákona 183/2006 Sb. - Stavební zákon)

- Zajištění inženýrských činností pro získání stavebního povolení na stavbu

 

Oceňování nemovitostí a inženýrská činnost ve výstavbě


Kontakt

Ing.Vojtěch Novák Real-Service
Smetanova 4537/34, 695 01 Hodonín
+420 725 048 363
10579508